Jeukwoord

Jeukwoorden op de werkvloer. De kantoortaal in Nederland kent veel uitspraken en termen met een dubieus karakter. Nietszeggende woorden en zinnen, vaak gevoed door een gebrek aan intelligentie, inzicht en kwaliteit. En meestal met als doel het verhullen van de waarheid of simpele taken en functies ingewikkeld te laten lijken.